Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

English – PRIPRAVA NA JESENSKI ROK MATURE IZ ANGLEŠČINE


»If at first you don't succeed, try, try again«


Language English
Type of instruction: Preparation for the Matura exam
Number of lessons: 40
Group size: 4-10
Date and time: od 2.8. do 25.8.: torek, 10.00 - 12.15, sreda, 10.00 - 12.15 in četrtek, 10.00 - 13.30 (2-krat tedensko, 3 pedagoške ure + 1-krat tedensko, 4 pedagoške ure)
Location: Veris d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Start date: torek, 2. 8. 2011, 10.00
VAT inclusive base price: 234,00 EURVpis do 1.8.2011. Pohitite s prijavo in si zagotovite mesto v skupini!

Komu je namenjen tečaj priprave na jesenski rok mature iz angleščine?

Priprave na jesenski rok mature so namenjene vsem, ki boste poletje izkoristili za intenzivno učenje angleščine, tistim, ki želite poglobiti svoje znanje in ga utrditi, se kar najbolje pripraviti na jesenski maturitetni izpit iz angleščine in se vpisati na želeno fakulteto.

Opis tečaja priprave na maturo iz angleščine

Tečaj skrbno načrtujemo in vsako leto pripravimo prenovljeno gradivo, pri tem pa upoštevamo maturitetne kataloge. Tečaj vodi profesor tujega jezika, ki ima izkušnje s pripravami na maturo ter pozna pogoste napake in težave dijakov na maturi.

Program priprave na maturo je usmerjen na reševanje celotnega maturitetnega izpita, kar pomeni, da je poudarek na vseh štirih delih in različnih tipih nalog.

Iz vsebine:
•    bralno razumevanje: razvijanje bralnih spretnosti, sposobnosti iskanja informacij in razumevanja besedila, usvajanje besedišča (naloge tipa res/ni res/ni podatka, postavljanje odstavkov v pravilen vrstni red, kratki odgovori, esejski odgovori)

•    slušno razumevanje (vaje iz obeh delov: izbiranje prave trditve glede na slišano besedilo, kratki odgovori na zastavljena vprašanja; udeleženec razume bistvo sporočila in se nanj ustrezno odzove, razume določene informacije, prepozna okoliščine in razpoloženje govorca)

•    pisanje esejev in pisem (oblikovanje besedila, vsebinska, slovnična in besedna ustreznost, razlikovanje med pisnim in govorjenim jezikom, razlikovanje med uradnimi in neuradnimi besedili, stalne oblike sporočanja – formalno, neformalno pismo, življenjepis, prošnja, vabilo, opis, poročilo, predstavitev itd.)

•    ustni del mature (poudarek na temah, ki so najpogosteje del mature: izmenjava mnenj, spontano odzivanje in sodelovanje v pogovoru, povzemanje besedila, poročanje o dejavnostih in dogodkih v različnih časovnih obdobjih, argumentiranje svojih stališč, vaje izgovorjave in stavčne intonacije)

•    utrjevanje in preverjanje slovničnih struktur (dopolnjevanje/vstavljanje manjkajočih besed, besedotvorje, časi, skladnja, pravopis)


General English courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course, Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a lot, but don't speak fluently yet General course, Level 5 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in a foreign language General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of a foreign language General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I'm not far from becoming a perfect speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other English courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I need legal terminology Legal English 40 upon agreement 326,00 EUR apply
I have to pass the Matura exam in English Preparation course for the Matura exam in English 40 upon agreement 265,00 EUR apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One English Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
I want to take an international exam Preparation for International Certificates in English FCE and CAE 75 upon agreement 440,00 EUR apply
Želim tečaj, ki ga lahko prilagodim svojemu dinamičnemu urniku E-tečaj 20 po dogovoru 499,00 EUR apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

What level am I?


If you're not sure about your knowledge you are invited to take our free e-test or call us to arrange a counselling interview that will help determine which level is most suitable for you.

View the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR levels.