Slovene – LEPA SLOVENŠČINA NA DELOVNEM MESTU


Pregled pravopisnih pravil in način uspešnega sporazumevanja


Language: Slovene
Type of instruction: Intenzivni tečaj
Number of lessons: 8 pedagoških ur
Group size: do 10 udeležencev
Date and time: petek, 18. 9. 2015, 9.00 - 16.00
Location: Veris, d. o. o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Start date: petek, 18. 9. 2015, ob 9.00
Price (VAT inclusive): 150 EURVsebina


Intenzivni jezikovni tečaj je namenjen tistim, ki redno komunicirate z javnostjo, strankami ali poslovnimi partnerji in vam ni vseeno, kakšen vtis naredite s svojimi sporočili. Za poslovne sekretarje, tajnice, piarovce, novinarje, urednike spletnih strani, tekstopisce, komercialiste idr.

Prepričani smo, da se vsak izmed nas pogosto sprašuje, kako določeno besedo ali besedno zvezo pravilno zapisati, kje postaviti vejico, kako lepše izraziti svojo misel, ipd.

Seminar je razdeljen na dva dela:

1. del: Obnovitev pravopisnih pravil:
Krajša predstavitev socialnih zvrsti slovenskega jezika, pravopisna pravila in pogoste napake - ločila, prevzete besede, pisanje skupaj ali narazen, velika začetnica, zaimki, ...

2. del: Jezikovna kultura in slog pisanja:
Oblikovanje elektronskih in drugih dopisov, vabil, obvestil, zapisnikov ipd., najpogostejše napake pri pisanju različnih poslovnih besedil, kreativno pisanje, želje in potrebe udeležencev ...


Language Seminars

Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)