Current Courses

 
 
   
   

 
 

Brezplačni jezikovni e-test


 

Contact


Veris d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia

Administration office and translation department
phone:   01 500 05 70
e-mail:   veris@veris.si

Education department and marketing
phone:   01 500 05 79
e-mail:   info@veris.si

Hrvaščina – Hrvatski jezik prava u novoj pravnoj stvarnosti


Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2


Jezik: Hrvaščina
Vrsta izobraževanja: Seminar for translators
Število ur: 6*
Velikost skupine: -
Termin: četrtek, 16. 10. 2014, 9.00 - 15.00
Lokacija: Vaše znanje tujega jezika je na ravni C1/C2
Začetek: četrtek, 16. 10. 2014, 9.00
Cena z DDV: 175,00 EUR

*pedagoške ure


Vsebina


Eurointegracije i suvremena svjetska kretanja stvorila su i dalje stvaraju novu pravnu stvarnost i posljedično utječu na razvoj nacionalnih jezika prava, posebno u europskim okvirima, pri čemu hrvatski nije iznimka. Cilj seminara je predstaviti suvremeni hrvatski pravni jezik u detaljnom presjeku njegovih karakteristika, bilo onih koje ocrtavaju pravnojezičnu tradiciju ili onih novijeg datuma, te kroz analizu konkretnih primjera iz prevodilačke prakse ponuditi rješenja za jezične, terminološke i/ili konceptualne nedoumice, s posebnim naglaskom na metodi pronalaženja funkcionalnih ekvivalenata u ciljnom jeziku. Seminar je podijeljen u tri cjeline.

1.    Dio
U uvodnom dijelu najprije se daje kratak pregled pravne i jezične tradicije koju dijele slovenski i hrvatski pravni jezik jer njeno razumijevanje može olakšati savladavanje jezičnih prepreka nastalih nakon osamostaljivanja dviju država i pridruživanja EU, koje, kao što je poznato, nije nastupilo u isto vrijeme za obje zemlje. Zatim će se zajedno s polaznicima seminara analizirati jezične posebnosti hrvatskog jezika prava kako ga danas vide lingvisti i kako ga rabe pravnici u svojim sve zahtjevnijim pravnim profesijama. Pored izdvojenih primjera na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj i stilskoj razini, posebno će se obraditi jezični utjecaji na suvremeni hrvatski jezik prava koji se ogledaju u neologizmima, „lažnim prijateljima“ kao posljedicom jezičnih interferencija, transferu iz drugih jezika sa svim pozitivnim i negativnim konotacijama i sl.

2.    Dio
Drugi dio je zamišljen kao radionica jer će polaznici na tekstovima otkrivati i analizirati u prvom dijelu opisane posebnosti s posebnim naglaskom na stručnom vokabularu i terminima koji ne pripadaju „standardnom“ terminološkom inventaru jezika prava, a nakon toga će se tražiti prijevodna rješenja i nuditi načini rješavanja nedoumica. Koristit će se metoda „glasnog razmišljanja“ kako bi se utvrdilo koja jezična i izvanjezična znanja pomažu u pronalaženju najprikladnijeg ekvivalenta.

3.    Dio
U trećem dijelu najprije će se kratko predstaviti stručna literatura, posebno suvremeni hrvatski pravni rječnici i leksikoni, a njihova korisnost će se provjeravati na primjerima iz pravne prakse. U završnom dijelu trećeg dijela polaznici će artikulirati vlastita iskustva u korištenju stručne literature koja im stoji na raspolaganju i dati mogući kritički osvrt.

Seminar bo potekal v hrvaškem jeziku.

Predavateljica


Dr. sc. Dragica Bukovčan
Dragica Bukovčan diplomirala je njemački jezik i književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2001. godine, nakon završenog poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike, magistrirala na temu osobitosti jezika struke. Doktorirala je na istom fakultetu 2006. godine obranivši rad pod naslovom Polileksički izrazi u jeziku struke. Tijekom studija i kasnije boravila je u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji i Engleskoj gdje je sudjelovala na seminarima i programima stručnog usavršavanja. Dugi niz godina bavi se prevođenjem. Od 1985. godine sudski je tumač za njemački i engleski jezik. Trenutno radi kao profesor visoke škole na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika kaznenopravnih disciplina. Istraživač je na projektu „Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u kontekstu pridruživanja Hrvatske EU“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlagala je na preko dvadeset međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je knjige „Od teorije do prakse u jeziku struke“ koja se bavi teorijskim i praktičnim aspektima jezika za posebne namjene s posebnim osvrtom na jezik prava, te niza radova iz područja jezika prava i s njim povezanih disciplina. Posebno se bavi stručnojezičnom frazeologijom, te komparativnim terminološkim radom (hrvatski-njemački-engleski). Članica je više znanstvenih i strukovnih udruga. Vanjski je suradnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. godine izabrana u naslovno zvanje izvanrednog profesora.

HRVAŠČINA
Akademija za sodne tolmače

Language Seminars

Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
 
 
Seminar Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive)
 

General English courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course, Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a lot, but don't speak fluently yet General course, Level 5 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in a foreign language General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of a foreign language General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I'm not far from becoming a perfect speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other English courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I need legal terminology Legal English 40 upon agreement 326,00 EUR apply
I have to pass the Matura exam in English Preparation course for the Matura exam in English 40 upon agreement 265,00 EUR apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One English Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
I want to take an international exam Preparation for International Certificates in English FCE and CAE 75 upon agreement 440,00 EUR apply
Želim tečaj, ki ga lahko prilagodim svojemu dinamičnemu urniku E-tečaj 20 po dogovoru 499,00 EUR apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

General German courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I’m an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR apply
I understand a lot, but don't speak fluently yet General course, Level 5 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in English General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of English General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I’m not far from becoming a perfect English speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other German courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I need business German Business German Course 40 upon agreement 326,00 EUR apply
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One German Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

General French courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course, Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in a foreign language General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of a foreign language General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I'm not far from becoming a perfect speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other French courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One French Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

General Spanish courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course, Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a lot, but don't speak fluently yet General course, Level 5 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in a foreign language General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of a foreign language General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I'm not far from becoming a perfect speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other Spanish courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One Spanish Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

General Italian courses in small groups

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything General course, Level 1 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a little, I speak poorly General course, Level 2 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can make and understand simple sentences General course, Level 3 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I communicate with difficulty General course, Level 4 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I understand a lot, but don't speak fluently yet General course, Level 5 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I can communicate independently in a foreign language General course, Level 6 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I am a good speaker of a foreign language General course, Level 7 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
I'm not far from becoming a perfect speaker General course, Level 8 52 upon agreement 342,00 EUR* apply
*Prices include two workshops (4 academic hours); a practical gift, certificate; textbooks available at a 10% discount.

Other Italian courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One Italian Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
Želim tečaj, ki ga lahko prilagodim svojemu dinamičnemu urniku E-tečaj 20 po dogovoru 499,00 EUR apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

Russian courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One Russian Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

Portuguese courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One Portuguese Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

Chinese courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 32,00 EUR per academic apply POPUST -15 % 27,20 EUR
I want a flexible course at a good price Two-to-One Chinese Course upon agreement upon agreement 14,00 EUR per academic hour per person apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

Arabic courses

My wishes/needs Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I want a more flexible group course Mini group 45 upon agreement 385,00 EUR apply
I want to make progress fast and efficiently One-to-One Course upon agreement upon agreement 27,80 EUR per academic hour apply
I want a flexible course at a good price Two-to-One Arabic Course upon agreement upon agreement 15,00 EUR per academic hour per person apply
**Price per academic hour for a general and business course: EUR 32 (VAT inclusive); price per academic hour for a specialised terminology course: EUR 35 (VAT inclusive)

Slovene courses

My existing knowledge Type of course Number of lessons Date and time Price (VAT inclusive) Your message (your wishes and needs)
I'm an absolute beginner / I have forgotten almost everything Slovenian for Foreigners 75 Upon agreement 528,00 EUR apply
- Slovenian for Foreigners, One-to-one course Upon agreement Upon agreement - apply